img not found
img not found

Mój Prąd 4.0 – dotacja
do fotowoltaiki

Program Mój Prąd 4.0 oferuje dotację na fotowoltaikę. Nowości w programie zostały zaproponowane z uwzględnieniem bieżącej sytuacji gospodarczej, wzrostu inflacji i kryzysu energetycznego w Europie. W wyniku tego, oczekujemy wzrostu wsparcia finansowego. Od 15 grudnia tego roku, program Mój Prąd ulegnie dodatkowym zmianom.

Ile będzie wynosić dofinansowanie?

Ustawodawca wprowadził zmiany w programie Mój Prąd, które weszły w życie 15 grudnia. Zmiany te mają na celu zwiększenie przyznanego dofinansowania dla poszczególnych inwestycji. Maksymalne dofinansowanie do instalacji przydomowej elektrowni fotowoltaicznej wynosi obecnie 6 000 zł, natomiast w przypadku wybrania dodatkowego systemu w postaci magazynu energii wzrasta ona do 7 000 zł.

Zmiany nie uwzględniają zwiększenia wsparcia dla magazynów ciepła ani systemów zarządzania energią HEMS/EMS, te progi pozostaną bez zmian: 5 000 zł dla magazynu ciepła, 3 000 zł dla systemu HEMS/EMS, pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej lub ciepła. Oznacza to, że maksymalna suma dofinansowania wynosi obecnie 31 000 zł. Jest to znacznie wyższy poziom w porównaniu do kwoty wsparcia ustalonej przed wprowadzeniem zmian - wynosiła ona wówczas 20 500 zł.

Mój Prąd 4.0 nabór – dla kogo?

Program Mój Prąd 4.0 skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię na własne potrzeby. Aby skorzystać z dotacji, wymagana jest podpisana umowa kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na dwukierunkowy. Wsparcie jest przeznaczone tylko dla nowych instalacji fotowoltaicznych, a nie dla rozbudowy lub modernizacji już istniejących systemów.

Każdy właściciel dwóch instalacji może starać się o dofinansowanie do każdej z nich. Dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu, mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych komponentów, takich jak magazyny energii/ciepła i systemy zarządzania energią. Dotacja na nową instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, dla pozostałych elementów jest analogiczna jak w przypadku innych wniosków. Aby skorzystać z dotacji Mój Prąd, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków, a są nimi: bycie osobą fizyczną i rozliczanie się w nowym systemie net-billing lub bycie prosumentem w dotychczasowym systemie opustów (net metering). lub podczas zmiany systemu na nowy, potwierdzona przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Program Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej i programu Mój Prąd istnieje od 2019 roku. Z ulgi termomodernizacyjnej, mogą skorzystać podatnicy, którzy dokonali wydatków na zwiększenie efektywności energetycznej. Aby ją otrzymać, niezbędne jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym albo ryczałtem. Inwestycja w odnawialne źródła energii kwalifikuje się do zaliczenia do ulgi termomodernizacyjnej.

Oba programy - Mój Prąd i ulga termomodernizacyjna - są korzystne i można je wykorzystać jednocześnie. Po uzyskaniu dotacji od wydatków należy odjąć kwotę dotacji, a pozostałą część inwestycji można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Składanie wniosku o dofinansowanie Mój Prąd

Program Mój Prąd to narzędzie państwa, które ma na celu dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w mieszkaniach jednorodzinnych. Program ten oferuje dotacje oraz preferencyjne pożyczki na zakup i montaż paneli słonecznych. Od 31 marca 2020 roku, wnioski o dofinansowanie Mój Prąd mogą być składane wyłącznie w wersji online.

Aby to zrobić, należy założyć konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do założenia konta wymagany jest profil zaufany lub e-dowód. Do podpisania wniosku niezbędny jest natomiast certyfikat kwalifikowany. Możesz też powierzyć nam składanie wniosku. Wystarczy nam przesłać wszystkie wymagane dokumenty i udzielić pełnomocnictwa, a my dopełnimy wszystkich formalności za Ciebie. Nasz zespół wypełnił już tysiące wniosków i jest doświadczony w robieniu tego dobrze, a przede wszystkim skutecznie.

Podsumowując, warto skorzystać z obu możliwości.

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Powiązane tagi: Fotowoltaika Energia elektryczna

Pozostałe, rekomendowane artykuły

obraz

GreenMAX GreenMAX (22)6022757 biuro@greenmax.pl