img not found
img not found

Rolniku, 150 tys. zł
czeka na Ciebie!

Polscy rolnicy mogą skorzystać z niezwykle atrakcyjnej oferty dotacji do 150 tys. zł. Decyzja o wprowadzeniu programu Zielona energia w gospodarstwach rolnych została podjęta przez Komisję Europejską w październiku 2018 roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją, która w naszym kraju wdrożyła ten program.

Zielona energia jest inwestycją, na którą można uzyskać dotację. Wśród nich znajdują się: pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje biogazowe, a także modernizacja budynków, w których wykorzystywana jest energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł. Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek do ARiMR. Nowy program Zielona energia w gospodarstwach rolnych to szansa na to, aby zarządzać energią w bardziej ekologiczny i efektywny sposób. Dzięki dotacji rolnicy mogą uzyskać możliwość modernizacji swoich gospodarstw i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, wniosek zostanie rozpatrzony i wydane rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji.

Kiedy startuje program zielona energia?

Program zielona energia to szansa dla wielu ludzi na pozyskanie dofinansowania na wykonanie prac w zakresie efektywności energetycznej ich budynków. Program ma na celu zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Aby skorzystać z tego programu, inwestorzy muszą przygotować i złożyć wniosek w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2022 roku. Krótki czas na złożenie wniosku może powodować pewne problemy z załatwieniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego też, aby uniknąć problemów, już teraz warto rozpocząć przygotowania do wniosku. Inwestorzy powinni przestudiować regulamin programu i zapoznać się z listą dokumentów, które muszą załączyć.

Jeżeli wszystkie wymagane dokumenty zostaną złożone w terminie, to ARiMR rozpatrzy wniosek i przyzna dofinansowanie. Program zielona energia stanowi dla wielu ludzi szansę na zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też warto się spieszyć, aby skorzystać z tej szansy i ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu zielona energia. Program zielona energia, który ma na celu zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, oferuje dofinansowanie dla inwestorów. Aby skorzystać z tego programu, konieczne jest przygotowanie i złożenie wniosku w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2022 roku.

Jest to krótki okres czasu, dlatego też inwestorzy powinni jak najszybciej rozpocząć przygotowania do wniosku i zapoznać się z regulaminem programu oraz listą dokumentów, które muszą załączyć. Dzięki temu będą mieli szansę skorzystać z tej formy dofinansowania i osiągnąć swoje cele związane z zieloną energią.

Ile wsparcia można uzyskać?

Program wsparcia dla rolników i gospodarstw rolnych w ramach obszaru F wynosi do 150 tys. zł. Beneficjenci mogą uzyskać do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od rodzaju inwestycji i wieku rolnika. W przypadku młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych wsparcie wynosi maksymalnie 60%, natomiast pozostałe inwestycje mogą otrzymać od 30 do 50%. Wsparcie jest dostępne na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł. Rolnicy i gospodarstwa rolne w ramach obszaru F mogą skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości wsparcia, którego maksymalna wysokość wynosi 150 tys. zł. W zależności od rodzaju inwestycji i wieku rolnika, beneficjenci mogą uzyskać do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Młodzi rolnicy i inwestycje zbiorowe mogą uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 60%, pozostałe operacje mogą otrzymać od 30 do 50%. Program wsparcia jest dostępny na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł. Program wsparcia dla rolników i gospodarstw rolnych w ramach obszaru F zapewnia szeroki wachlarz możliwości dla rolników i gospodarstw rolnych, aby uzyskać niezbędne wsparcie finansowe. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł, w zależności od rodzaju inwestycji i wieku rolnika. Program jest dostępny na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 15 tys. zł. W ten sposób możliwe jest zapewnienie rolnikom i gospodarstwom rolnym w ramach obszaru F odpowiedniego wsparcia finansowego.

Na co dotacja?

Polska ma wiele do zaoferowania rolnikom w zakresie zielonej energii. Obszar „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” to jeden z wielu programów wsparcia, który ma na celu wspieranie gospodarstw rolnych w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju i oszczędności energii. Program ten daje możliwość dofinansowania w ramach instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz wydatków ogólnych związanych z wdrożeniem zielonych technologii. Korzyści z programu są nieocenione. Dzięki zastosowaniu zielonej energii, gospodarstwa rolne mogą

  • - zwiększyć swoją niezależność od nieodnawialnych źródeł energii, takich jak gaz i energia elektryczna,
  • - odciążyć budżet w rocznych rachunkach za energię.

Ponadto, instalacja fotowoltaiczna w połączeniu z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią pozwoli na oszczędności energii, która może być wykorzystana do dalszych celów.

Program „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają sposobu na obniżenie kosztów energii i poprawę efektywności energetycznej. Ponadto, jest to szansa na wsparcie ekologicznego modelu rozwoju, który jest korzystny dla środowiska i pozwala uzyskać długoterminowe korzyści. Jeśli zatem jesteś zainteresowany skorzystaniem z wsparcia w ramach tego programu, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Kto może otrzymać dotację?

Ubiegając się o dotacje z programu Zielona Energia, możesz liczyć na dofinansowanie, jeśli spełniasz określone warunki. Warunki te obejmują m.in. bycie osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, wspólnikami spółki cywilnej lub oddziałem przedsiębiorstwa zagranicznego. Ponadto, osoby rolnicze z numerem identyfikacyjnym producenta rolnego, które prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, mogą ubiegać się o dotację. Osoby rolnicze, które posiadają status osoby prawnej lub spółki osobowej, muszą mieć wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądownictwa.

Natomiast, osoby prowadzące działalność w celu naukowo-badawczym nie mogą liczyć na dofinansowanie. Wniosek o dotację z programu Zielona Energia jest szansą dla wielu przedsiębiorców na uzyskanie funduszy, które pomogą im w rozwoju ich działalności. Jednak, aby ubiegać się o dotację, trzeba spełnić określone warunki. Dotyczą one statusu wnioskodawcy, a także rodzaju prowadzonej działalności. Osoby rolnicze, które posiadają status osoby prawnej lub spółki osobowej, muszą mieć wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądownictwa. Natomiast, osoby prowadzące działalność w celu naukowo-badawczym nie mogą ubiegać się o dotacje z programu Zielona Energia.

Podsumowując, dla rolników jest to doskonała okazja, aby uzyskać wsparcie w wysokości 150 tys. zł na inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Powiązane tagi: Energia elektryczna Gospodarstwo rolne

Pozostałe, rekomendowane artykuły

obraz

GreenMAX GreenMAX (22)6022757 biuro@greenmax.pl