Ogólna klauzula informacyjna

Aktualizacja: 10/05/2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administrator danych osobowych: GreenMax Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 9482605478, tel.: (22) 602 27 57, adres e-mail: biuro@greenmax.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (email): kontakt@rodo-leszno.com.pl oraz telefonicznie: 783 479 791.

3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta przy użyciu usługi realizowanej przez system telefonii stacjonarnej, w ramach której realizuje się m.in. usługę przechowywania zarejestrowanych nagrań.

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą ‐ podstawa prawna przetwarzania zawarta jest w art. 6 ust. 1 lit e RODO.

5. Zapisy z systemu rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w systemie telefonii stacjonarnej oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności, GreenMax Sp. z o.o. zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dostęp do nagranych rozmów posiada wykonawca umowy na świadczenie usługi w zakresie obsługi centrali telefonicznej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Podanie danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych w systemie telefonii GreenMax Sp. z o.o. jest dobrowolne. System telefonii firmy informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę telefonującą do firmy. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka Cookies

Aktualizacja: 10/11/2021

GreenMax Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 9482605478 Właściciel serwisu www.greenmax.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Państwa pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania I wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Przetwarzamy dane osobowe i powierzamy je zaufanym podmiotom tylko w granicach prawa I tylko gdy jest to najbardziej niezbędne. Dbamy o to, by Państwa prywatność pozostała nienaruszona.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez GreenMax Sp. z o.o. – Administratora Państwa danych osobowych, w tym Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.greenmax.pl.

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby Klient wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane oraz mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, jakim procesom jego dane są poddawane. Polityka Cookies Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki Cookies oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkim do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies)

  1) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Sposób zarządzania plikami „cookies” przez Użytkowników.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

PRZEGLĄDARKA GOOGLE CHROME:
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

  01 Usuwanie plików cookie

  02 Domyślne blokowanie plików cookie

  03 Domyślne zezwalanie na pliki cookie

  04 Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

  05 Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

PRZEGLĄDARKA INTERNET EXPLORER 6.0 I 7.0:

  01 Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

PRZEGLĄDARKA MOZILLA FIREFOX:

  01 Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

  02 ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

PRZEGLĄDARKA OPERA:

  01 Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

  02 ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

PRZEGLĄDARKA SAFARI:

  01 W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

  02 UWAGA! Wycofanie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu.

Zmiany w Polityce

W związku z systematyczną weryfikacją powyższej Polityki, REVINDI GROUP EXPERT Sp. z o.o., Administrator, zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

obraz

GreenMAX GreenMAX (22)6022757 biuro@greenmax.pl