Pomożemy Ci uzyskać najwyższe
dofinansownie!

Masz możliwość skorzystania z licznych programów pomocowych proponowanych przez NFOŚiGW. Ich celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wymianie źródeł energii cieplnej, a także zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Sprawdź, na jakie dotacje możesz liczyć i ile wsparcia zyskasz, korzystając z poszczególnych programów. Dowiedz się ile wynoszą obecne stawki dofinansowania do produktów OZE w Polsce.

Program "Czyste powietrze”:

Cel i misja programu:

Program "Czyste powietrze" został zainicjowany w 2018 r. przez Ministerstwo Klimatu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Program ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w modernizacji domów jednorodzinnych, wymianę starych źródeł ciepła na nowe urządzenia o niskiej emisji zanieczyszczeń, termomodernizację oraz wymianę okien. Dofinansowanie jest przeznaczone dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wymienić stare źródło ciepła na nowe urządzenia z zakresu efektywności energetycznej, takie jak kotły gazowe, piece na paliwo stałe lub pompy ciepła.

Poziomy dofinansowania:
Podstawowy

    Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 41 000zł, dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane instalacji od 40 do 55%, warunekim umożliwiającym wnioskowanie o dofinansowanie jest dochód roczny nieprzekraczający kwoty 135 000 zł.
    Program jest dostępny dla każego.

Podwyższony

    Maksymalna dodatacja wynosi 59 000 zł, dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane od 70 do 80%, warunekim umożliwiającym wnioskowanie o dofinansowanie jest dochód miesięczny nieprzekraczający kwoty 1894 zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

Najwyższy

    Maksymalna dodatacja wynosi 79 000zł, dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane od 100%, warunekim umożliwiającym wnioskowanie o dofinansowanie jest dochód miesięczny nieprzekraczający kwoty 1090 zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

Możesz skorzystać z wysokiego poziomu dofinansowania w wysokości do 20 400 zł na wymianę źródeł ciepła, 15 000 zł na fotowoltaikę oraz prefinansowania do 50% całych prac remontowych w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Środki mogą być przeznaczone na zakup i montaż nowych urządzeń, takich jak kotły gazowe, piece na paliwo stałe lub pompy ciepła. Można również przeznaczyć je na termomodernizację lub wymianę okien.

Jak złożyć wniosek i jak
wygląda realizacja programy?

Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. Osoby, które już dostały dotację, mogą złożyć kolejny wniosek. Od 3 stycznia 2023 roku wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków w programie Czyste Powietrze w przypadku jednego budynku. Planowana data zakończenia programu to 30 czerwca 2027 roku.

Do tej pory skorzystało z programu już ponad 200 tysięcy osób, a wypłacone środki sięgają już ponad 1,2 miliarda złotych. Program ten jest więc bardzo popularny wśród właścicieli domów jednorodzinnych, ponieważ pozwala im na modernizację i poprawę jakości powietrza, a jednocześnie pozwala oszczędzić na kosztach instalacji.

Program „Mój prąd”:

Mój Prąd to dofinansowanie, które ma na celu wspieranie instalacji odnawialnych źródeł energii, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych. Jest ono skierowane do wszystkich osób, które chcą zainstalować OZE w swoich domach. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup i montaż urządzeń, takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, a także na modernizację instalacji grzewczych.

Wartość dofinansowania:

Każdy uczestnik programu może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 45% całkowitych kosztów inwestycji. Jeśli zdecydujesz się na pompę ciepła powietrze-woda, to maksymalne dofinansowanie może wynieść aż 7 000 zł! Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek w banku lub w innym wskazanym miejscu.

Realizacja programu:

Program Mój Prąd trwa od 2016 roku. Do tej pory skorzystało z niego ponad 200 tys. osób. W sumie dofinansowanie dotyczyło inwestycji o łącznej wartości ponad 1,3 mld zł. Dofinansowanie to jest szansą dla właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych na uzyskanie opłacalnych


Program „Zielona energia (w gospodarstwie rolnym)”:

Program „Zielona Energia” to odpowiedź rządu na potrzebę zwiększenia produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych.
Jest on adresowany do właścicieli gospodarstw rolnych, które chcą wykorzystać energię odnawialną w swoim gospodarstwie.

Program oferuje dofinansowanie na zakup, instalację i eksploatację urządzeń wytwarzających energię odnawialną, takich jak: fotowoltaika, pompy ciepła,
biogazownie, wiatraki i inne.
Celem programu jest wsparcie właścicieli gospodarstw rolnych w produkcji energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup, instalację i eksploatację urządzeń wytwarzających energię odnawialną.

Wartość dofinansowania:

Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, ale maksymalnie do 150 000 zł.

Realizacja programu:

Do tej pory dofinansowanie przyznano ponad 2 500 gospodarstwom rolnym, a kwota wypłaconych środków wynosi ponad 50 mln zł.

Jak złożyć wniosek:

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek w odpowiednim wojewódzkim urzędzie pracy. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o planowanych inwestycjach i wymaganych dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie kosztów. Wniosek powinien zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.
Wnioski można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku. Program oferuje dofinansowanie na zakup,
instalację i eksploatację urządzeń wytwarzających energię odnawialną.


Program „Moje ciepło”:

Cel i misja programu:

Program „Moje Ciepło” jest dofinansowaniem do wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowe, ekologiczne i oszczędne energetycznie, które pozwolą obniżyć koszty ogrzewania. Program skierowany jest do indywidualnych właścicieli domów jednorodzinnych, właścicieli kamienic i lokatorów. Celem Programu „Moje Ciepło” jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków i oszczędności w zużyciu energii, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Docelowo ma to pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Jak złożyć wniosek i jak
wygląda realizacja programy?

Program oferuje dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych, takich jak: kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę lub kocioł elektryczny. Kwota dofinansowania może wynosić od 7000 zł do 21 000 zł(maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 50% całkowitych kosztów inwestycji.), w zależności od rodzaju urządzeń i wykonanych prac.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. kosztorys inwestorski, umowa z wykonawcą, potwierdzenie zapłaty za urządzenia) i przesłać go do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja programu:

Program „Moje Ciepło” będzie trwał od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Do tej pory, dzięki dofinansowaniu, skorzystało już ponad 100 000 osób, a wypłacone środki wynoszą ponad 1 miliard złotych. Program „Moje Ciepło” to doskonała okazja do tego, aby wymienić stare i nieefektywne urządzenia grzewcze na nowe, ekologiczne i oszczędne energetycznie. Dzięki dofinansowaniu można obniżyć koszty ogrzewania, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i wpłynąć na poprawę jakości powietrza.


Program „Moja Energia”:

Cel i misja programu:

Program „Moja Energia” to inicjatywa, która ma na celu wsparcie dla gospodarstw domowych w zakresie modernizacji systemów energetycznych. Program prowadzony jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i pozwala mieszkańcom Polski na uzyskanie dofinansowania do zakupu urządzeń przystosowanych do wykorzystania energii odnawialnej. Program „Moja Energia” jest adresowany do gospodarstw domowych i ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w naszych domach. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup i montaż niezbędnych urządzeń do wykorzystania energii odnawialnej, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu programowi możemy nie tylko zaoszczędzić na rachunkach za prąd, ale także przyczynić się do ochrony środowiska i zmienić nasz styl życia na bardziej ekologiczny.

Wartość dofinansowania:

Program Mój Prąd 2023 z wyższym dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi: 6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV (do 50% kosztów kwalifikowanych) - w 2022 roku były to 4000 zł.

Realizacja programu:

Okres trwania programu został przedłużony do 31.03.2023 rok. Do tej pory skorzystało z niego już ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych, a wypłacone środki wynoszą ponad 80 mln złotych. Program „Moja Energia” jest doskonałą okazją do tego, aby wesprzeć domowy budżet.

Jak złożyć wniosek:

Aby skorzystać z programu, wystarczy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. Wniosek należy uzupełnić o niezbędne dokumenty, takie jak rachunek za energię w ostatnim roku oraz oświadczenie o wykorzystaniu energii odnawialnej. Po złożeniu wniosku i weryfikacji formalnej, wniosek zostanie rozpatrzony przez komisje powołane do tego celu.


Ulga termomodernizacyjna
nowy poziom oszczędności

Dzięki ulgom podatkowym, które są dostępne w naszym kraju, możesz skorzystać z korzyści finansowych, jakie oferują. W ramach nich, odliczysz od dochodu w PIT lub w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, nawet do 53 tys. złotych. Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Ulgę możesz połączyć, np. z dotacją z programu “Czyste Powietrze”, “Mój Prąd”, ale również “Moje Ciepło”, pod warunkiem, że koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła poniesione zostały po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania (jednak nie wcześniej niż 01.01.2021). Dzięki tym udogodnieniom możesz cieszyć się z oszczędności, jakie uzyskasz w wyniku wykorzystania ulg podatkowych.

Zamów kontakt

Chcesz zmiejszyć swoje rachunki?
Umów się na bezpłatną konsultację.

Nasz doradca Nie wiesz czy kwalifikujesz się do dotacji? Umów się na spotkanie z naszym ekspertem, który podpowie, czy spełniasz warunki do uzyskania dotacji oraz jaki program będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Jeśli udzielisz nam pełnomocnictwa, pomożemy Ci także w złożeniu wniosku w ramach programu “Mój Prąd”.

obraz

GreenMAX GreenMAX (22)6022757 biuro@greenmax.pl